Bastogdalen Hovden Hovden Lysløyper
Stilling ledig

Byggjesak – rådgjevar/ingeniør

torsdag 05.01.2017
100 % st. vikariat frå 15.3.17 til omlag 15.3.18.  Arbeidsoppgåvene vil mellom anna vere; •    Sakshandsaming av byggjesaker  •    Sakshandsaming og tilsyn etter Plan og bygningslova ...
Hovden Høyfjellshotell

Varsling oppstart for endring reguleringsplan for Hovden Høyfjellshotell

tysdag 17.01.2017
"I medhold av PBL §§ 12-8 og 12-14 varsler SMS Arkitekter AS oppstart av endring av Reguleringsplan for Hovden Høyfjellshotell planid. 201502 i Bykle kommune. I nylig vedtatt detaljreguleri...
Kurs

Gratis gründerkurs våren 2017

måndag 16.01.2017
Drøymer du om å starte din eigen bedrift?  Aust-Agder fylkeskommune arrangerar gratis gründerkurs våren 2017 i samarbeid med kommunar, Etablerersenteret IKS og Setesdal Regionråd. Her vil...
Skatteetaten

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande også i 2017

onsdag 11.01.2017
Kurset inneheld grunnleggjande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passar derfor også for dei som går med tankar om å starte, me...
Penger

Eigedomsskatt 2017

onsdag 11.01.2017
På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2017, eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c - for verk og bruk, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, er ...
Folkehelseoversikt Bykle 2016

Folkehelseoversikt 2016 - Bykle kommune

måndag 09.01.2017
Kommuneoverlegen legg med dette fram Folkehelseoversikt for Bykle kommune. Folkehelseoversikta byggjer på nasjonal og lokal statistikk, innspel og drøftingar i Fagteam Folkehelse og opply...
Lege

Informasjon frå legekontora - opningstider

onsdag 04.01.2017
Bykle legekontor :   Tysdag og torsdag kl. 08.00 - 11.30  Hovden Helsehus :  Tysdag og torsdag kl. 13:00 - 15:30 +  Måndag, onsdag og fredag kl. 08.00- 15.30          Anja Holme...
Lekre løyper

Frivillig løypebidrag sesongen 2016/2017

onsdag 04.01.2017
Bli med på årets spleiselag!  Vi sender ut ei ny oppmoding til hytteeigarar, næringslivet, fastbuande og til andre brukarar om støtte til oppkjøring av løypene. Set du pris på desse og ka...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS