Påsketur Nedfart mot Breive Bastogdalen Løypepreparering en tidlig morgen Utsikt frå Galten Sloaros[ 1].png Hovden
Søterot

"Byklaren"

torsdag 27.04.2017
Det er klart for ei ny utgåve:   Byklaren mai 2017 
Illsutasjon H2 og H3

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for H2 og H3, Hovden Aust

måndag 24.04.2017
1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for H2 og H3, Hovden Aust Planutvalet i Bykle kommune vedtok 13.03.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10...
Illustrasjon Urban natur

Vedtekne reguleringsplanar

Hovdenut Alpin, Skisenteret, Urban Natur, Lys i Berget

måndag 24.04.2017
Kommunestyret i Bykle har vedtatt følgande detaljreguleringsplanar på Hovden i Bykle Kommune: - Detaljreguleringsplan for Urban Natur, Museumstomta  - Detaljreguleringsplan for Lys i B...
Lege

Opningstider på legekontora

onsdag 19.04.2017
Hovden legekontor: (37938680)  Måndag, tysdag:  kl. 08:00  -  15:00 Onsdag kl. 09:00  -  15:00 Torsdag:  Stengt Fredag kl. 08:00  -  15:00  Bykle legekontor - 37938670 Torsdag kl. 08...
Feiing

Feiing av kommunale vegar

onsdag 19.04.2017
Den planlagde feiinga av kommunale vegar denne veka, vert noko utsett grunna kuldegradane som er. Vi håpar å få starta opp neste veke, men er avhengig av nokre varmegradar for å tine opp sa...
Planlagt rundkjøring

Varsling om oppstart av detaljreguleringsplan for rundkjøyring og Fjellredningssenter Hovden nord

tysdag 18.04.2017
COWI starter arbeid med forslag til detaljregulering for Rundkjøyring og fjellredningssenter Hovden nord på vegene av Bykle kommune jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. ...
Kommunelogo BK

Ledig stilling: Rådmann Bykle kommune

onsdag 05.04.2017
Rådmannen har ansvar for å drifte og vidareutvikle kommunen. Han skal samarbeide konstruktivt med engasjerte folkevalde og om lag 180 dyktige medarbeidarar. Kommunen skal ha gode tenester o...
Kommunelogo BK

Ledig stilling: Plansjef i Bykle kommune

onsdag 05.04.2017
Bykle er ein turistkommune med stor aktivitet– ikkje minst på Hovden. Det inneber mange og spennande arbeidsoppgåver innan fagområdet . Vi har eit godt tverrfagleg miljø med høg kompetanse,...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS