Vi har 65 elevar. Fleire ulike nasjonalitetar er representert, så vi er eit fargerikt fellesskap. 
Som Pals-skule legg vi vekt på eit godt og tilrettelagt læringsmiljø med trivsel og trygge rammer. 
Nær skulen er det mykje fin natur vi kan boltre oss i. 

Informasjon til elevar og foreldre om skulemiljø.

Heimeside for Bykle barne- og ungdomsskule/SFO