Bykle kommune ynskjer å stimulere til at fleire etablerer seg her. Vi har gode ressursar, både når det gjeld kompetanse og tilskotsordningar.  Vi vil gjerne hjelpe med profesjonell bistand og støtte etableringsprosessen med ein god rådgjevar med brei erfaring.   Etter ynskje kan vi hjelpe deg med å utvikle forretningsidèer, markedsplaner og etablering av virksomheten.

Ledig næringsareal og kontor:
Hovdetun næringsbygg ligg i Hovden sentrum og her er det ledige kontorlokalar.  Kontaktperson: Torvald Gauteland - mail; torvald@badeland.com

Næringsrådgjevar; Trine Tharaldsen; kan orientere deg om ledig næringsareal for utvikling. Ho har mobil 98052190 og mail: trine.tharaldsen@bykle.kommune.no 

Kommunen har 2 barnehagar, 2 barneskular, vidaregåande skule og bustadfelt med ledige tomter. Så om du tenker å busette deg, er det gode moglegheiter her hos oss!

Interessert?  Ta kontakt!