Skulen har eit flott uteområde og bruker nærområdet både når det er uteskule og på SFO.

Informasjon til elevar og foreldre om skulemiljø.

Heimeside for Fjellgardane skule/SFO