•    Fremme psykisk og fysisk helse
•    Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
•    Førebygge sjukdom og skade.

Barseltreff Bykle og Hovden
Helsestasjon 0-6 år  -  Program 

Skulehelsetenesta er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunenes helsefremmende og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta.For meir informasjon.

Helsestasjon for ungdom mellom 13-25 år: Valle: tysdag kl. 15.00-17.00   || Hovden: måndag 15:00-17:00

Bykle helsestasjon og skulehelseteneste

Frå 01.08.20 er Elisabeth Marcussen tilsett i 100 % vikariat som helsesjukepleiar i helsestasjon- og skulehelsetenesta i Bykle Kommune. Ho vil ha hovudansvaret for hele tenesta.

Bykle helsestasjon er ope for noen barnekontroller. Foreløpig vil barnekontroller som inneheld vaksinasjon eller lege  være forbeholdt til Hovden helsestasjon. Vekeplanen er ei rettesnor, det må difor påreknas endringar pga. undervisning, møter, kurs og tenestereiser.

Under finn dykk arbeidsfordeling og ansvarsområder i helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Høst 2020

Vekedag:

Elisabeth

Tlf: 915 87 989

Arbeidsområde

Måndag

Hovden Helsestasjon 0-6 år 08:30-15:00

 

Helsestasjon for ungdom 15.00- 17.00 Hovden 2. etg.

 

Helsestasjon

 

Helsestasjon for Ungdom

Tysdag

Bykle Barne- og ungdomskule 08:30- 15:00

Skulehelsetenesta

 

 

Onsdag

Hovden VGS 9:30-12:00

 

Bykle helsestasjon 12:30-15:30

Skulehelsetenesta

 

Helsestasjon

 

Torsdag

Fjellgardane skule 8.30- 12.00

12.30-15.30 kontortid

Skulehelsetenesta

Fredag

Kontortid Bykle/ Hovden 8-15.30

 

 

For reisevaksinering, flyktninghelsetenesta, gruppetilbod som barselgrupper og kvinnegrupper samt undervisning;  Ta kontakt med ein av oss!