Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline30. september kl. 11:31

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 86 70 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10 dersom den skal rekkje å bli sendt til analyse same dag.

Les mer clear
Sommer

Sommer

Helsetenesta Bykle og Valle


Helsetenesta i Bykle og Valle har endra telefontida på legekontora frå måndag 22/6. Telefonen vil vere ope frå kl. 09.00 – 12.00 og frå 13.00 – 14.00

Influensavaksina kjem veke 44/45  Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Det er Bykle som er vertskommunen.

Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda:
Lege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon og skulehelseteneste og psykisk helse og rus.

Innbyggarane i Bykle og Valle kommunar kan fritt gjøre seg nytte av tenestetilboda lokalisert i båe kommunar.  

Helsetenesta i Bykle og Valle gjer til ein kvar tid sitt beste for å levere tenester av god kvalitet, i samsvar med lov og føresegner og med kortast mogleg ventetid. Likevel må ein rekne med noko ventetid for våre tenester. Alvorlege tilstandar vil prioriterast fyrst.

Heinz Thomas Diehl er tensteleiar for Helsetenesta i Bykle og Valle, og har det overordna administrative ansvaret for alle tenesteområda i eininga.

Maren Østvold er Kst. kommuneoverlege for Bykle og Valle kommunar. Kommuneoverlegen er kommunens øvste medisinskfaglege mynde. 

Kommuneoverlegen har følgende oppgaver:

  • miljørettet helsevern
  • medisinsk faglig rådgivning
  • sekretær Legenes samarbeidsutvalg
  • bemyndigelse/medisinutlevering
  • kontaktperson med fastleger, legevakten og klagesaksbehandling
  • smittevernlege iht. smittevernloven
  • beredskap, jf. lov om helseberedskap
  • psykisk helsevern, jf. lov om psykisk helsevern

Innbyggjarane kan ta kontakt med kommuneoverlegen om dei har spørsmål som krev medisinskfagleg kompetanse eller ønskjer å melde frå om mogelege helseskadelege forhold.

 

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar 
Heinz Thomas Diehl
M: 414 49 988
heinz.thomas.diehl@bykle.kommune.no

Kst. Kommuneoverlege 
Maren Østvold
M: 917 74 267
maren.ostvold@bykle.kommune.no

Publisert | Oppdatert 08. oktober 2020