Det er registrert 58 hyttevel i Bykle kommune.  
Kvart år, onsdag før skjærtorsdag, har kommunen invitert leiarane i vela til eit informasjonsmøte på Hovden grendehus. Dette "påskemøtet" har blitt ein viktig møteplass for dialog og informasjon.  

Under vedlegg finn du oversikt over hyttevelforeiningar med kontaktinformasjon til leiarar (Lista inneheld berre kontaktinformasjon til dei som har samtykka til publisering), og referat frå påskemøter.