​Alle lag og organisasjonar som driv med kulturaktivitetar i Bykle kommune, kan søkje om kulturmidlar. Søknadsskjema for kulturmidlar Frist 1. april kvart år.

Søknadsfrist er 1. april. Under på denne sida finn du retningsliner for kulturmidlar og søknadsskjema for kulturmidlar. Eit tips er å sjå gjennom søknadsskjemaet i god tid før søknadsfristen for å bli klar over kva opplysningar om drift og rekneskap søknaden krev.