Bustadfelt Stad Tomtenummer:
Austmannlii Hovden Nr. 22, 41
Tussefjødd Bykle Nr. 1 -6 og 10-14
Hartesyni Hovden

Nr. 50 i Jernvegen
 Nr. 12,16, 33 i Tuftevegen

Det er innført konsesjonsgrense 0 i alle bustadområde i kommunen. Det vil seie at bustaden berre kan nyttast som heilårsbustad. (Føresegn om buplikt)

Under vedlegg finn du:

  • Vilkår ved tildeling av tomt.
  • Søknad om tildeling av bustadtomt.
  • Forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7 for Bykle kommune.

Plankart og reguleringsbestemmelsar finn du her i databasen Arealplaner og i menyen til høgre.

Sjå her for rettleiing til byggjesøknaden

Moglegheit for finansiering og tilskot finn du her