• Hytterenovasjonsbuer er plassert i tilknytning til hytteområdene og hytteigarane får utlevert ein kode og nøkkel til ei bestemt renovasjonsbu.  
  • Henting av avfall er kvar måndag.
  • I tillegg kan gjenvinningsstasjonen på Tykkås kostnadsfritt nyttast til avlevering av søppel. Sjå kartet.  
  • Tykkås har ope: Den 1. laurdagen i månaden frå kl 09.00 - 15.00 og kvar torsdag frå kl 12.30 - 18.30. (Det er ikkje ope 1. mai)