SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak".

Tone Lise Avdal er SLT-koordinator i Bykle og Valle. Hun har kontorplass på NAV i Bykle.

SLT-koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

SLT handler om å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et hovedpoeng med SLT-modellen er at den er ledelseforankret i både kommunen og politiet. Det er derfor den kalles samordningsmodell, ikke en samarbeidsmodell.