Det er kommunen som handsamar søknadane:

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.
     

Søknadskjema

Søknadsskjema for ordning for tidligere Aust-Agder fylke (TT) Aust-Agder fylkeskommune. 
Her finner du all relevant informasjon og skjema. Husk at søknaden skal sendast til Bykle kommune og det må sendast legeerklæring saman med søknaden.