Bykle kommunes ungdomsklubb «Shadow»

Jr-Shadow: 
For barn på mellomtrinnet (5.- 7. trinn).
Klubben er på Hovden og Bykle anna kvar gong. Sjekk Facebook-sida «Ungdomsarbeid i Bykle og på Hovden» for informasjon om kva datoar det er klubb i Bykle og på Hovden.
 
Shadow:
For ungdom på ungdomsskolen og VGS (8. - 12. trinn).
Klubben er på Hovden og Bykle anna kvar gong. Sjekk Facebook-sida «Ungdomsarbeid i Bykle og på Hovden» for informasjon om kva datoar det er klubb i Bykle og på Hovden.

Klubben er registrert som frivillig organisasjon og drives av kommunalt tilsett ungdomsarbeidar i 100% stilling og frivillige foreldre.
 
Fritidsklubben er tilslutta "Ungdom og fritid" som organiserer kommunale fritidsklubbar og fritidsklubbar med kommunalt tilskot.

 

Ungdommens kulturmønstring Bykle og Valle (UKM)
Ungdomsarbeidaren er kommunerepresentant i UKM-samarbeidet i Aust-Agder og arrangør av lokalmønstringa. UKM er Noregs største nasjonale satsing på ungdomskultur. All ungdom mellom 13 og 20 år kan deltake på UKM. Ein melder seg sjølv på via internett:

Bykle ungdomsråd er ei gruppe ungdommar som representerar ungdom der dei bur, det vil sei i kommunen eller fylkeskommunen. Ungdomsrådet skal få uttrykke si meining om alt som angår dei.

Barn og unge sin representant i plansaker skal syte for at det blir tatt omsyn til barn og unge i høve til deira behov, i kommunen, etter Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer (RPR BU) for å styrke barn og unge sine interesser i plansaker.