Blomster

NAV Bykle

Kommunale tenester i NAV Bykle 

Økonomisk stønad til livsopphald Økonomisk rettleiing og gjeldsrådgjeving
Kvalifiseringsprogram Induviduell plan
Hjelp til husvære Flyktningteneste
Husbanken; bostøtte og utbedringer Ledsagerbevis
Drosjekuponger Parkeringsløyver
Krisesenter  

 

NAV-Bykle
Du kan ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33 for alle spørsmål om NAV sine tenestar og du finn mykje nyttig informasjon på www.nav.no  

Informasjon til deg som mottar uførepensjon
1. januar 2015 vart det innført nye reglar for uføretrygd. Dei viktigaste endringane:
• Dagens uførepensjon blir erstatta av uføretrygd.
• Uføretrygden blir skattlagt som løn og ikkje som pensjon.
• Uføretrygden vert auka for å kompensere for auka skatt.
• Det skal bli lettare å kombinere arbeid og uføretrygd for dei som har moglegheit til å jobbe.

Har du spørsmål om dette?  Du finner meir informasjon om ny uføretrygd på www.nyuføretrygd.no. Du kan også ringe oss på telefon 21 05 21 05. Du må alltid oppgi fødselsnummeret ditt når du tar kontakt med NAV. Då kan vi lettare gi deg rask og god hjelp.

Økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekk til, er det viktig å søkje hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.        

800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV - kontorinformasjon                                   

800GJELD kan bistå med:

 • Økonomisk rådgivning med lav brukerterskel
 • Hjelp til selvhjelp om det å komme i gang med å finne løsninger på betalingsproblemer
 • Områder kontoret dekker: Hele landet
 • Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.
 • Telefonnummeret er 800 45 353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.
 • Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

Få ein oversikt over din eigen økonomi -  budsjettark
Fyll ut dette budsjettet for å få ein bedre oversikt over din økonomi. Det er også nokre praktiske råd her til korleis du styrer din økonomi i kvardagen.

Kva er bustøtte?
Bustøtte er ein behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har lav inntekt og høge buutgifter.

På denne lenka: www.husbanken.no finn du opplysningar om du

 • kan få bustøtte
 • korleis du søkjer
 • korleis du melder frå om endringar og
 • korleis du kan klage på vedtak.
Kontaktinformasjon for bustøtte lokalt er: 
NAV Bykle, Sarvsvegen 10, 4754 Bykle. Tlf. 5555 3333

 


 

Kontaktinformasjon

NAV Bykle v/ Rådhuset
4754 Bykle
T: 55 55 33 33

Opningstider 
Måndag    12-14
Tysdag     12-14
Torsdag    12-14
Kontoret betener timeavtalar onsdagar og fredagar frå kl. 09 - 15

www.nav.no

Tenesteleiar NAV Bykle:  Anna Lise Pedersen Væting

 • Håkon Fredly - rettleiar
 • Anne Karin Blix Grimestad - rettleiar
 • Walborg Eikholm Tveiten - sakshandsamar NAV sosiale tenester
 • Nicole Væting, 40%. Sakshandsamar NAV, flyktningtenesta, (Tysdag og torsdag - 901 35 676)
 • Benedicte Eidsaa, 40% prosjektleiar: "Hurtig veg til arbeid".  (Måndag og fredagar)


 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS